Fördjupningskurs i immunologi, genetik och patologi

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3MG019

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Kurslitteratur

Relevant aktuell vetenskaplig litteratur inom ämnesområdet, vilket väljs ut i samråd med handledare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin