Mikrobiologi och immunologi

30 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3MK000

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Murray, Patrick R.; Rosenthal, Kenneth S.; Pfaller, Michael A., Medical microbiology, 6th ed., Philadelphia, Mosby/Elsevier, 2009Obligatorisk
  • Wilson, Brenda A., Bacterial pathogenesis: a molecular approach, 3. ed., Washington, DC, ASM Press, c2011Obligatorisk
  • Acheson, Nicholas H, Fundamentals of molecular virology, Wiley, ISBN 978-0-470-90059-8, 2011Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin