Utvecklingsstudier C

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SK041

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Metod

Tragedy of the Commons? Climate Change, Energy and the Politics of Resource management

Readings for seminar

Litterturlista annonseras senare/Reading list - to be announced.

Egen undersökning (uppsatsarbete)/Independent Study (thesis work)

Ingen obligatorisk litteratur utöver den studenten använder för uppsatsarbetet.

No compulsory literature except the literature the student needs to carry out the thesis work.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin