Geovetenskap - planeten jorden

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1GV004

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Bergström, Sten. Sveriges hydrologi: grundläggande hydrologiska förhållanden 2. uppl.-Norrköping: (SMHI)1994-138 p

Ahrens, C.D.: Essentials of Meteorology. Brooks/Cole. 2005, 4 Ed.

Gembert m.fl.: Kvartärgeologi. Kompendium. Uppsala 1996.

Hall, O. m.fl.: Introduktion till kartografi och geografisk information. Studentlitteratur 2003

Heijkenskjöld, R.: Landskapsutveckling i Uppsalatrakten. Naturkonsulten.Uppsala2001.

Holmer, L.: Life and Earth History. Kompendium. Uppsala 2000.

Holmgren, J.: Mineralkännedom och bergartskännedom. Kompendium. Uppsala 1993.

Marken i skogslandskapet. Skogsstyrelsen, Jönköping. 1997.

Stenborg, T.: Fältmätning. UNGI-kompendium. Uppsala 1995.

Sveriges Nationalatlas: Berg och jord. Sveriges Nationalatlas Förlag, Stockholm 2002.

Sveriges Nationalatlas: Sveriges kartor. Sveriges Nationalatlas Förlag, Stockholm 1999.

Tarbuck, E. & Lutgens, F: Earth. 9 ed. Pearson Education Ltd 2008.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin