Arkeologi A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5AR260

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1: Introduktion till arkeologi och tidiga kulturer

Tillkommer artiklar i urval efter lärarens anvisningar.

Delkurs 2: Afrikansk och jämförande arkeologi

Tillkommer artiklar i urval efter lärarens ansvisningar.

Delkurs 3: Nordeuropeisk och jämförande arkeologi

Artiklar läses i urval efter lärarens anvisningar.

Delkurs 4: Arkeologi och samhälle

Kompendiet Arkeologi och samtid, artiklar producerade av anställda och doktorander vid institutionen, 371 sidor.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin