Cellbiologi

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1BG102

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Berg, Jeremy Mark; Tymoczko, John L.; Stryer, Lubert, Biochemistry, 6. ed., New York, N.Y., Freeman, cop. 2007
  • Campbell, Neil A.; Reece, Jane B., Biology, 8. ed., San Francisco, CA, Pearson/Benjamin Cummings, cop. 2005
  • Essential cell biology, 2. ed., New York, Garland, 2004

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin