Fördjupningskurs i immunologi, genetik och patologi

30 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3MG013

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Kurslitteratur

Relevant aktuell vetenskaplig litteratur inom ämnesområdet, vilken väljs ut i samråd med handledare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin