Fördjupningskurs inom neurosjukvård

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3NR009

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Obligatorisk litteratur

Icke obligatorisk litteratur - förslag på vidare läsning

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin