Introduktion till molekylär bioteknik

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MB111

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Campbell, Neil A.; Reece, Jane B., Campbell biology, 9. ed., global ed., Boston, Pearson, 2011Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin