Idéhistoriens huvudlinjer, nyare tiden

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5LH351

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Kurslitteratur

Litteraturen revideras regelbundet. Därför placeras aktuell litteraturlistan senast tre veckor innan kursstart på kurssidan på Studentportalen. www.studentportalen.uu.se

Kurslitteraturen ligger publikt under rubriken "Webbsidor" i vänstermenyn.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin