Numerisk modellering av atmosfären

10 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1ME406

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

R. W. Riddaway: Numerical Methods. ECMWF 2002

Plus kompletterande litteratur

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin