Geovetenskap - planeten jorden

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1GV004

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Ahrens, C.D.: Essentials of Meteorology. West Publishing Company. 1998

Gembert m.fl.: Kvartärgeologi. Kompendium. Uppsala 1996.

Hall, O. m.fl.: Introduktion till kartografi och geografisk information. Studentlitteratur 2003

Holmer, L.: Life and Earth History. Kompendium. Uppsala 2000.

Holmgren, J.: Mineralkännedom och bergartskännedom. Kompendium. Uppsala 1993.

Sveriges Nationalatlas: Berg och jord. Sveriges Nationalatlas Förlag, Stockholm 2002.

Sveriges Nationalatlas: Sveriges kartor. Sveriges Nationalatlas Förlag, Stockholm 1999.

Tarbuck, E. & Lutgens, F: Earth. Pearson Education Ltd (10th edition) 2011.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin