Engelska B1

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5EN121

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Språkstruktur, basläromedel

Fotokopierat material

Se även läromedelsförteckning för Engelska A1, delkurs 1.

Delkurs 1. Språkstruktur, referens- och fördjupningsläromedel

Ljud- och videoband samt Internetkällor inom ingående ämnesområden.

Se även läromedelsförteckningen för Engelska A1, delkurs 1.

Delkurs 2. Språklig kommunikation

Se ovan under delkurs 1.

Delkurs 3. Engelsk språkvetenskap, basläromedel

Fotokopierat material

Delkurs 3. Engelsk språkvetenskap, referens- och fördjupningsläromedel

Delkurs 4. Samhälle, basläromedel

Annat skriftligt material samt Internetkällor.

Fotokopierat material

Delkurs 5. Amerikansk litteratur och kultur

Studenten väljer antingen delkurs 5 eller delkurs 6.

Hawthorne, Nathaniel. Selected Short Stories (Handout).

Melville, Herman. Selected Short Stories (Handout).

Ett urval kritiska artiklar.

Delkurs 6. Engelsk litteratur och kultur

Studenten väljer antingen delkurs 5 eller delkurs 6.

Ett urval kritiska artiklar.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin