Statskunskap C

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SK079

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Metod

  • Svensson Torsten; Teorell Jan, Att fråga och att svara, Liber, 2007Obligatorisk
  • ArbetsmaterialObligatorisk (Säljes av statsvetenskapliga institutionen.)

Artiklar tillkommer

Gender, Power and Institutions

Kursen ges under höstterminen 2014.

Artiklar tillkommer

Europeiska unionens politiska system

Kursen ges höstterminen 2014.

Artiklar tillkommer

Maktens organisering

Delkursen ges höstterminen 2014.

Artiklar och kompendium tillkommer

Utvecklingsteori och det koloniala arvet

Kursen ges höstterminen 2014

Artiklar tillkommer

Internationell politik

Artiklar tillkommer

Kandidatuppsats

Jämförande politik

Kursen ges vårterminen 2015.

Disclaimer: the course will be given according to the proposed outline given that there will be enough teachers available to teach in the course.

Artiklar och klassiker tillkommer

Politisk teori

Kursen ges vårterminen 2015.

Artiklar tillkommer

Svensk politik

Kursen ges vårterminen 2015

Artiklar och arbetsmaterial tillkommer

Environmental Politics and Its Challenges

Kursen ges vårterminen 2015.

Artiklar tillkommer

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin