Utbildningssociologi, metoder

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 4UK027

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Required reading

Scientific articles corresponding to about 150 pages will be added by the course management.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin