Individ, organisation och ledarskap

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2FE030

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Robbins, Stephen P.; Judge, Timothy A., Organizational behavior, 16. ed., Essex, Pearson Education, cop. 2015Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin