Idéhistoriens huvudlinjer, nyare tiden

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5LH351

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Kurslitteratur

Litteraturen under denna rubrik behöver vara införskaffad i samband med kursstart.

Litteratur

Utöver dessa böcker tillkommer det nedladdningsbara texter via den digitala undervisningsplattformen som används.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin