Fjärranalys med meteorologiska tillämpningar

10 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1ME410

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Fundamentals of remote sensing. A Canada Centre for Remote Sensing Remote Sensing Tutorial

An introduction to remote sensing in meteorology. Karl-Göran Karlsson.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin