Persiska B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5JR201

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Delkurs 1: Grammatik och texter

Dessutom tillkommer kompendiematerial som säljs av institutionen.

Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet

Kompendiematerial som säljs av institutionen

Delkurs 3: Textläsning 2

Kompendiematerial som säljs av institutionen

Delkurs 4: Kulturbärande religioner

Se kursplanen för 5AA021 Kulturbärande religioner.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin