Hållbar utveckling, CSR och livscykelanalys

10 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TG240

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Artiklar och sammanställningar om ca 600 sidor tillkommer.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin