Utvecklingsstudier C

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SK041

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Metod

Artiklar tillkommer

Gender, Power and Institutions

Ges höstterminen 2016

Artiklar tillkommer

Utvecklingsteori och det koloniala arvet

Kursen ges höstterminen 2016

Artiklar tillkommer

Internationell politik

Artiklar tillkommer

Kandidatuppsats

Huvudgruppen saknar information.

Jämförande politik

Kursen ges vårterminen 2017

Disclaimer: the course will be given according to the proposed outline given that there will be enough teachers available to teach in the course.

Artiklar och klassiker tillkommer

Environmental Politics and Its Challenges

Kursen ges vårterminen 2017

Litteraturen består av ett större antal vetenskapliga artiklar

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin