Arkeologi A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5AR260

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Människoblivandet

Lista på kurslitteratur

Litteraturlista finns upplagd i filarea på kurssidan i Studentportalen.

Att bruka jorden, att skapa monument

Stammar, stater, marknader och städer

Historisk arkeologi

Mindre texter och artiklar tillkommer.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin