Fördjupningskurs inom neurosjukvård

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3NR009

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Obligatorisk litteratur

  • Blommengren, Anna; Ohlgren, Birgitta, Neurokirurgisk vård, Lund, Studentlitteratur, 2007Obligatorisk
  • Fagius, Jan; Nyholm, Dag, Neurologi, 5., [rev.] uppl., Stockholm, Liber, 2012Obligatorisk
  • Norrving, Bo, Klinisk neurovetenskap, 1. uppl., Stockholm, Liber, 2015Obligatorisk

Icke obligatorisk litteratur - förslag på vidare läsning

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin