Specialpedagogik med inriktning mot grundlärare Fk-3 och 4-6

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 4PE085

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

En artikel 7 s. tillkommer.

Totalt ca 742 s.

Övrigt

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin