Utvecklingsstudier C

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SK041

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Metod

Arbetsmaterial (ett urval av artiklar och utdrag ur böcker m.m.) tillkommer.

Gender, Power and Institutions

Ges höstterminen 2018.

Artiklar tillkommer

Internationell politik

Artiklar tillkommer

Kandidatuppsats

Huvudgruppen saknar information.

Jämförande politik

Kursen ges vårterminen 2019.

Disclaimer: the course will be given according to the proposed outline given that there will be enough teachers available to teach in the course.

Artiklar och klassiker tillkommer

Environmental Politics and Its Challenges

Kursen ges vårterminen 2019.

Litteraturen består av ett större antal vetenskapliga artiklar

(En)Gendering International Development

Kursen ges vårterminen 2019.

Litteraturen består av ett större antal vetenskapliga artiklar och bokkapitel.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin