Genusvetenskap C

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5GN006

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Genusvetenskap C

C1

Totalt: 1235 s. (varav 450 s. skönlitteratur)

C2

Tillkommer: C-uppsatser (ca 100 s.)

Totalt: ca 700 s.

C3

  • Björklund, Jenny; Wahlström Henriksson, Helena, Att skriva examensarbete vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala: Centrum för genusvetenskap, 2014

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin