Utbildningssociologi, metoder

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 4UK027

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

4UK027 Utbildningssociologi, metoder 7,5 hp

Huvudgrupp 2

Huvudgrupp 3

En doktorsavhandling som väljs i samråd med kursledningen, ca 250 s. (Ett förslag är Heyman, Ingrid (1995): Gånge hatt till... Omvårdnadsforskningens framväxt i Sverige. Sjuksköterskors avhandlingar 1974-1991, Daidalos, Göteborg. (346 s.) Se engelsk summary www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/hey-sum.htm

Huvudgrupp 4

Totalt ca 1010 s.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin