Genusteori

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5GN010

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Litteraturlista Genusteori

Introducerande litteratur

Dessa böcker introducerar det genusteoretiska fältets övergripande teoriutveckling på olika sätt om du inte är förtrogen med genusvetenskap som fält sedan tidigare eller vill ha vidare hjälp med att sätta in kursens teman och texter i ett större sammanhang.

Nyckeltexter

För mer specifika läsanvisningar se terminens schema.

Texter för vidare läsning

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin