Hållbar utveckling B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MV021

Det finns en senare version av litteraturlistan.

1. Förändringsprocesser - ledarskap, kommunikation och organisation

  • ArtikelkompendiumObligatorisk (Artikelkompendium tillhandahålls av kursledningen med 3- 4 artiklar i veckan.)
  • En kursbok, meddelas fem veckor innan kursstart, Förlag, www.cemus.uu.se/hubObligatorisk

2. Tvärvetenskapliga och historiska perspektiv på värderingar, världsbilder och visioner

3. Ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella perspektiv på teknik

4. Livsfilosofiska perspektiv på individ, samhälle, miljö och utveckling

  • ArtikelkompendiumObligatorisk (Artikelkompendium tillhandahålls av kursledningen med 3- 4 artiklar i veckan.)
  • Kursböcker meddelas fem veckor innan kursstart, Olika förlagObligatorisk

5. B-uppsats i hållbar utveckling

Kursen har ingen specifik kursbok, dock är det upp till varje student att finna

vetenskaplig litteratur att arbeta med i uppsatsarbetet. Kursledningen tillhandahåller grundtexter i ett digitalt artikelkompendium.

  • ArtikelkompendiumObligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin