Klimatledarskap - makt, politik och kultur

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MV077

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Obligatorisk litteratur:

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin