Geovetenskap - planeten jorden

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1GV004

Huvudgrupp 1

  • Marshak, Stephen, Earth: portrait of a planet, 5th ed., New York, W.W. Norton & Company, cop 2015Obligatorisk
  • Holmer, Lars, Life and earth history, Institutionen för geovetenskaper, 2000
  • Willman, Sebastian; Meidla, Tönu; Budd, Graham, Fossils & Rocks - Geotourism in the central Baltic, Institutionen för geovetenskaper, 2011Obligatorisk (Finns att ladda gratis: https://www.researchgate.net/publication/285183315_Fossils_Rocks_-_Geotourism_in_the_Central_Baltic)
  • Ahrens, C. Donald., Essentials of meteorology, 4th ed., Pacific Grove, Calif., Brooks/Cole ; a London : b Thomson Learning, Grove, Calif. : b Brooks/ColObligatorisk
  • Wastenson, Leif; Fredén, Curt, Sveriges nationalatlas. [Kartografiskt material]: Berg och jord, 3. utg., Bromma, Sveriges nationalatlas (SNA), 2009Obligatorisk
  • Kvartärgeologi: kompendium för grundkurs i geovetenskap, 6. omarb. uppl., Uppsala, Univ., 1996Obligatorisk
  • Holmgren, Mineralkännedom och bergartskännedom, Institutionen för geovetenskaper, 1993
  • Bergström, Sten, Sveriges hydrologi: grundläggande hydrologiska förhållanden, 2. uppl., Norrköping, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) ; a Uppsala : b Svenska hydrologiska rådet, 1994Obligatorisk (Boken kan laddas ned gratis från SMHI: http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.92224!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/Sveriges%20Hydrologi_2.pdf)
  • Hall, Ola, Introduktion till kartografi och geografisk information, Lund, Studentlitteratur, 2003Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin