Nätbaserad juridisk översiktskurs

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2JF068

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Vårterminen 2019

  • Gerhard, Peter, Köprättens grunder, 14 uppl., 2018
  • Zetterström, Stefan; Lind, Anna-Sara, Offentlig rätt, 3 uppl., Liber, 2018
  • Zetterström, Stefan, Civilrätt: övningsbok, 6 upplagan, 2018
  • Ramberg, Christina, Malmströms civilrätt, 25 upplagan, 2018
  • Hemström, Carl; Giertz, Magdalena, Bolag, föreningar, stiftelser: En introduktion, 8. uppl., Norstedts Juridik AB, 2014
  • Lagbok, Juridiska institutionen (Lagbok från innevarande eller föregående år. Det är också möjligt att använda rättssamlingar på nätet. Den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation: www.lagrummet.se Privata rättssamlingar: www.lagen.nu och www.notisum.se)
  • Rättssamlingar på nätet - Den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation, Juridiska institutionen, http://www.lagrummet.se
  • Privata rättssamlingar, Juridiska institutionen, http://www.lagen.nu
  • Privata rättssamlingar, Juridiska institutionen, http://www.notisum.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin