Introduktion till informationsteknologi

10 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1DT051

Kurslitteratur

Ingen litteratur utöver det material som tillhandahålls under kursen behövs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin