Klimatledarskap - makt, politik och kultur

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MV077

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Elective book: choose to read either "Tropic of Chaos" or "Climate Changed"

Elective book:you can choose to read either "On Fire" or "Towards a Cultural Politics of Climate...

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin