Utvecklingsstudier C

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SK041

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Metod

Arbetsmaterial (ett urval av artiklar och utdrag ur böcker m.m.) tillkommer.

Genus och politik i jämförande perspektiv

Artiklar tillkommer

Internationell politik

Artiklar tillkommer

Kandidatuppsats

Huvudgruppen saknar information.

Jämförande politik

Artiklar och klassiker tillkommer

Environmental Politics and Its Challenges

Litteraturen består av ett större antal vetenskapliga artiklar

(En)Gendering International Development

Litteraturen består av ett större antal vetenskapliga artiklar och bokkapitel.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin