Utbildningssociologi, metoder

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 4UK027

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Ca 200 sidor av exempel på vetenskapliga undersökningar tagna från tidigare kurslitteratur eller andra lämpliga studier

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin