Tillvalsspråk: Persiska 2

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5PE911

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1 Persisk grammatik

Delkurs 2 Persisk textkurs

Kompendiematerial som säljs av institutionen

Delkurs 3 Muntlig och skriftlig språkfärdighet

Mer information om kurslitteratur kan tillkomma vid kursstart.

Tillvalsspråk Persiska II

Huvudgruppen saknar information.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin