Genusvetenskap C

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5GN006

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Genusvetenskap C

Litteraturlistan uppdateras inför varje ny termin. Aktuell lista visas senast 5 veckor före kursstart.

C1: Genusvetenskapliga texter

C2:Genusvetenskaplig metodologi

C3: Självständigt arbete på kandidatnivå

  • Björklund, Jenny; Wahlström Henriksson, Helena, Att skriva examensarbete vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala: Centrum för genusvetenskap, 2014

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin