Engelska B1

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5EN121

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Språkstruktur, basläromedel

Fotokopierat material

Se även läromedelsförteckning för Engelska A1, delkurs 1.

Delkurs 1. Språkstruktur, referens- och fördjupningsläromedel

Ljud- och videoband samt Internetkällor inom ingående ämnesområden.

Se även läromedelsförteckningen för Engelska A1, delkurs 1.

Delkurs 2. Akademiskt skrivande i engelsk språkvetenskap och litteratur

Delkurs 3. Engelsk språkvetenskap, basläromedel

Fotokopierat material

Delkurs 3. Engelsk språkvetenskap, referens- och fördjupningsläromedel

Delkurs 4. Amerikansk litteratur och kultur

Sylvia Plath. "Daddy" and "Ariel" available online at https://www.poetryfoundation.org/

Ett urval kritiska artiklar.

Delkurs 5. Engelsk litteratur och kultur

Ett urval av modernistiska noveller av Virginia Woolf och Katherine Mansfield. Tillgängliga online och via Studentportalen.

Ett urval poesi . Tillgängligt online och via Studentportalen.

Ett urval kritiska artiklar.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin