Individ, organisation och ledarskap

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2FE030

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Robbins, Stephen P.; Judge, Timothy A., Organizational Behavior, Pearson, 2019Obligatorisk (18th edition, ISBN 978–0-13–472932-9)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin