Statskunskap C

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SK079

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Metod

Arbetsmaterial (ett urval av artiklar och utdrag ur böcker m.m.) tillkommer.

Genus och politik i jämförande perspektiv

Artiklar tillkommer

Europeiska unionens politiska system

Artiklar tillkommer

Förvaltningspolitik

Artiklar och arbetsmaterial tillkommer

Internationell politik

Artiklar tillkommer

Jämförande politik

Artiklar och klassiker tillkommer

Politisk teori

Artiklar tillkommer

Svensk politik

Artiklar tillkommer.

Environmental Politics and Its Challenges

Litteraturen består av ett större antal vetenskapliga artiklar.

(En)Gendering International Development

Litteraturen består av ett större antal vetenskapliga artiklar och bokkapitel.

Kandidatuppsats

Huvudgruppen saknar information.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin