Hälsa och förebyggande av ohälsa I

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 3SJ160

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Vetenskapliga artiklar, avhandlingar, rapporter och webbaserat material tillkommer.

Kursen bedrivs enligt den pedagogiska modellen problembaserat lärande, vilket innebär individuell fördjupningslitteratur.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin