Psykologi B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2PS072

Delkurs 1: Forskningsmetod 1, 7,5 hp

Referenslitteratur

  • Holt, Nigel; Smith, Ronald Edward, Psychology: the science of mind and behavior, 4th European edition, London, McGraw-Hill Education, [2019] (Boken är kurslitteratur på A-nivåns introduktionskurs. Kapitel 2 handlar om metod och ingår som kurslitteratur även på denna kurs.)

Artiklar och kortare texter tillkommer enligt lärares anvisningar.

Delkurs 2: Biologisk psykologi 1, 7,5 hp

Delkurs 3: Perceptionspsykologi 1, 7,5 hp

Litteratur enligt lärares anvisningar tillkommer, max 150 sidor

Delkurs 4: Socialpsykologi, 7,5 hp

Litteratur enligt lärares anvisningar kan tillkomma på kursen, max 500 sid.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin