Kommutativ algebra och algebraisk geometri

10 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1MA276

Huvudgrupp 1

  • föreläsningsanteckningar, eventuellt kombinerat med fritt tillgängliga elektroniska resurser, Matematiska institutionen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin