Fördjupningskurs inom neurosjukvård

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3NR009

Obligatorisk litteratur

  • Blommengren, Anna; Ohlgren, Birgitta, Neurokirurgisk vård, Lund, Studentlitteratur, 2007Obligatorisk
  • Norrving, Bo, Klinisk neurovetenskap, 1. uppl., Stockholm, Liber, 2015Obligatorisk
  • Nyholm, Dag; Burman, Joachim, Neurologi, 6 uppl., Liber, 2020Obligatorisk

Icke obligatorisk litteratur - förslag på vidare läsning

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin