Introduktion till molekylär bioteknik

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MB111

Huvudgrupp 1

  • Campbell, Neil A. m.fl., Biology: a global approach, 12th edition, global edition, Harlow, United Kingdom, Pearson Education Limited, [2020]

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin