Cellbiologi

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1BG102

Huvudgrupp 1

En bok i cellbiologi är obligatorisk. Välj mellan Cooper The cell och Alberts Essential cell biology.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin