Klimatledarskap - makt, politik och kultur

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MV077

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Elective book: choose to read either "Tropic of Chaos" or "Climate Changed"

Annan obligatorisk litteratur

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin