Klimatledarskap - makt, politik och kultur

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MV077

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Obligatorisk litteratur

Elective book 1

Chose one of the following two books

Elective book 2

Chose one of the following two books

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin