Hållbar utveckling B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MV021

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Värderingar, världsbilder och visioner 7,5 hp

Teknik, makt och mänsklighetens framtid 7,5 hp

Livsfilosofiska perspektiv på individ, samhälle, miljö och utveckling, 7.5 hp

B-uppsats i hållbar utveckling, 7.5 hp

  • ArtikelkompendiumObligatorisk (Kursen har ingen specifik kursbok, dock är det upp till varje student att finna vetenskaplig litteratur att arbeta med i uppsatsarbetet. Kursledningen tillhandahåller grundtexter i ett digitalt artikelkompendium.)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin